Privacyverklaring volgens de wet avg Verwerken van persoonsgegevens 8er de wolken kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van 8er de wolken en / of omdat u deze zelf bij het invullen van contactformulier op de website of een wensenboekje verstrekt. 8er de wolken kan de volgende persoonsgegevens verwerken : • Uw voor- en achternaam • Uw adresgegevens • Persoonlijke gegevens zoals geboortedatum en BSN nummer • Uw telefoonnummer • Uw bankgegevens • Uw emailadres / IP-adres Waarom hebben wij uw gegevens nodig ? 8er de wolken verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt, en / of om u schriftelijk [ per email / post ] te benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikbaar bent. Ook zal ik uw persoonsgegevens gebruiken d.m.v. een gegeven machtiging om instanties te benaderen voor het in werk zetten van Nazorg activiteiten. Verder zal 8er de wolken uw gegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een gesloten overeenkomst van opdracht voor- en nazorg. Hoelang bewaren wij uw gegevens ? 8er de wolken bewaart uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Met wie delen wij uw gegevens ? 8er de wolken verstrekt uw gegevens aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van voor- en nazorg. Dit gebeurt alleen in overleg en met een getekende machtiging. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage , correctie of verwijdering sturen naar info@8erdewolken.nl. 8er de wolken zal zo snel mogelijk , maar uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek reageren.